Dal

( د ) Huruf yang yang ke 9 dalam penulisan jawi dan yang ke 8 dalam bahasa Arab

No comments: