Index

s.w.t. : Subhanahu Wa Taala

s.a.w. : Sollallahu Alaihi Wasallam

r.a : Radiallahu Anhu

r.ha : Radiallahu Anha

r.hum : Radiallahu Anhum

K.W : Karramallahu Wajhah

SAW : Sollallahu Alaihi Wasallam

SWT : Subhanahu Wa Taala

HS : Hadits Sahih

QS : al-Qur'an Surah...

Syaikhani : Bukhari dan Muslim

HR : Hadits Riwayat

JPJ : Jabatan Pengangkutan Jalan

BPR : Badan Pencegah Rasuah.

JKR : Jabatan Kerja Raya.

SPRM : Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia.

PAS : Parti Islam SeMalaysia

UMNO : United Malay Nation Organisation

JIM : Jamaah Islah Malaysia

ABIM : Angkatan Belia Islam Malaysia

TABLIGH : Jamaah Dakwah Tabligh

No comments: