Samak

Sama': Salah satu daripada sifat Allah daripada 20 sifat yang wajib bagiNya. Ertinya mendengar dan ini merupakan sifat wajib bagi Allah s.w.t. .........................

Samak: Menyucikan sesuatu yang bersentuhan dengan Anjing dan Babi.

No comments: