Ubudiyyah

Iaitu suatu perkara yang berkaitan dengan perbuatan ...............

No comments: