AGAMA YAHUDI

YAHUDI : Iaitu agama yang mana teras kepercayaan penganutnya ialah wujudnya Yahwe yang Esa, pencipta dunia yang menyelamatkan bani Israel dari penindasan di Mesir, menurunkan undang-undang Yahwe (Taurat) kepada mereka dan memilih mereka sebagai cahaya kepada manusia sejagat.Penganut Yahudi percaya Yahwe telah membuat perjanjian dengan Nabi Ibrahim bahawa beliau dan cucu-cicitnya akan diberi berkat sekiranya mereka kekal beriman kepada Yahwe. Perjanjian ini kemudiannya diulangi oleh nabi-nabi Ishak dan Yakub. Oleh sebab nabi-nabi Ishak dan Yakub ialah dari bangsa Yahudi, mereka percaya merekalah bangsa pilihan untuk memerintah dunia.Penganut Yahudi dipilih untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawab-tanggungjawab khas, seperti mewujudkan masyarakat yang adil dan saksama dan berkhidmat kepada Tuhan. Sebagai balasan mereka akan menerima kecintaan serta perlindungan Yahwe. Yahwe kemudiannya menganugerahkan mereka sepuluh perintah yang sekarang dikenali sebagai Sepuluh Perintah Yahwe (Ten Commandments) melalui ketua mereka Nabi Musa, yang mereka anggap sebagai seorang Putera.

"Sinagog" merupakan pusat masyarakat serta keagamaan yang utama dalam agama Yahudi, manakala Rabbi ialah mereka yang pakar dalam hal-hal keagamaan.


Asal-usul Yahudi di Madinah

Terdapat sarjana yang mengatakan, kaum Yahudi di Madinah berasal dari Palestin. Kedatangan mereka dianggarkan selepas tersebarnya agama Nasrani di Selatan Palestin. Jumlah suku Yahudi yang tinggal di Madinah dianggarkan sebanyak 20 suku. Yang paling terkenal ialah Bani Qainuqa', Bani Nadir dan Bani Quraizah.

Bani Qainuqa' ialah puak Yahudi yang paling ramai dan berpengaruh di Madinah. Setalah tiba di Madinah, mereka mendirikan rumah kediaman mereka di kawasan Barat Daya berhampiran Musalla, tidak jauh dari Wadi Buthan. Mereka melakukan aktiviti perdagangan, pertukangan tetapi tidak melakukan kegiatan pertanian. Mereka mempunyai angkatan tentera yang kuat.

Bani Nadir ialah kumpulan kedua kaum Yahudi. Mereka berpindah ke Madinah kerana tekanan tentera Rom yang menganut agama Kristian di Palestin. Mereka menetap di Bukit al-Nadir. Mereka dikatakan daripada keturunan Yahudi tulen. Sewaktu di Madinah, mereka menjadi petukang, petani dan peniaga. Kawasan pertanian mereka terletak di wadi yang mengarah ke Selatan kota Madinah.

Bani Quraizah, Ia juga digelar sebagai Darih. Mereka terdiri daripada Bani Ka'b dan Bani Amru. Mereka tinggal di Wadi Mahzur (luar kota Madinah). Mereka bergiat dalam kegiatan pertanian. Mereka memiliki senjata dan makanan yang mencukupi.


Hari-Hari Keagamaan

Keluarga merupakan unit yang utama dalam agama ini dan penganutnya yang setia akan melakukan sembahyang setiap hari dan hari Sabtu merupakan hari utama yang dipanggil hari Sabbat . Antara waktu senja Jumaat sehingga senja hari Sabtu mereka akan menyalakan lilin dan memakan wain serta roti (yang tidak beragi - unlaven) yang telah diberkati. Selain hari Sabtu, hari keraian lain termasuk Rosh Hashanah (Tahun Baru) dan Yom Kippur (Hari Penerimaan Taubat).

Kitab Yahudi

Kitab Hebrew dipanggil Tanakh terdiri dari 24 buku yang dihimpun kepada 3 kumpulan:
Torah atau Taurat (Undang-undang)
Nevi’im (Para Nabi)
Ketubim (Tulisan)

Selain itu terdapat juga Talmud yang merupakan terjemahan serta komentar mengenai Taurat dari para rabbi dan cendikiawan undang-undang Ini termasuklah Mishnah dan Halakah (kod undang-undang masyarakat utama penganut agama Yahudi), Gemara, Midrash dan Aggadah (legenda dan kisah2 lama). Kabbalah pula ialah teks lama yang berunsur mistik. Menceritakan zat-zat Tuhan Yahwe.


Adat-adat dan undang-undang

Kebanyakan penganut Yahudi mengikuti undang-undang pemakanan yang termaktub di dalam Taurat yang melarang campuran susu dengan daging. Daging babi juga adalah terlarang dalam agama Yahudi. Makanan yang disediakan menurut undang-undang tersebut serta daging yang disembelih oleh pihak Rabbi dipanggil Kosher. Budak-budak lelaki juga dikhitankan (biasanya sewaktu bayi lagi) selaras dengan perjanjian Nabi Ibrahim dengan Yahwe mereka. Dan apabila seorang budak lelaki mencapai kematangan dia akan diraikan kerana menjadi ahli masyarakat Yahudi dalam upacara dipanggil Bar Mitzvah. Selepas kematian, mereka akan berkabung selama seminggu di mana mereka akan membacakan Kaddish. Agama dan perkauman saling kait mengait dalam masyarakat Yahudi. Misalnya pengambilan riba adalah berdosa sesama kaum Yahudi tetapi adalah dibenarkan dengan mereka yang bukan Yahudi.
Sabat atau Sabbat

Sabat atau Shabbo dalam bahasa Yahudi adalah hari yang dikhususkan untuk amalan-amalan keagamaan sahaja. Dikatakan semasa Nabi Musa bermunajat di Gunung Thursina sebelum turunnya Taurat, baginda telah menerima wahyu daripada Allah melalui Jibrail agar menyuruh kaum Bani Israel beribadat pada hari Sabtu serta dilarang melakukan perbuatan di luar amalan agama. Apabila Nabi Musa menyampaikan perintah Allah ini, terdapat segelintir kaum Bani Israel yang ingkar dan akhirnya Allah menukarkan mereka menjadi monyet sebagai membalas perbuatan ingkar mereka terhadap perintah Allah.

Kaum Nasrani juga mempunyai hari Sabat, iaitu hari Ahad, manakala umat Islam diperintahkan agar menjadikan hari Jumaat sebagai hari ibadat rasmi mereka dan masih lagi diamalkan hingga ke hari ini.


Yahudi Di Madinah

Sebelum Rasulullah sollallaahu 'alaihi wasalam berhijrah ke Madinah (Yathrib), di sana terdapat beberapa Golongan Yahudi terdiri daripada Bani Qurayzah, Bani Nadir dan Bani Qainuqa'.

Yahudi di Madinah itu mengakui yang mereka adalah Putera dan Kekasih Allah atau Umat Terpilih dan kerana itu Nabi hanya dari golongan mereka saja yang berhak, tetapi kala Nabi Muhammad sollallaahu ‘alaihi wasallam diutus menjadi Nabi dan bukan dari golongan mereka, maka seluruh Yahudi sakit hati dan marah sangat, apa lagi Islam berkembang dengan cepat ketika itu.

Nabi yang berakhlak mulia cukup bertimbang rasa demi mengelak berlaku kekacauan di Madinah, telah mengadakan perjanjian damai secara ikhlas. Tetapi Yahudi yang ada selalu saja membuat huruhara dan secara diam-diam Yahudi berusaha untuk memadam agama Islam.

Pada permulaannya, mereka mengajak Nabi berdebat yang tujuannya amat jahat semata agar Muslimin meninggalkan agama Islam dan meninggalkan atau membunuh Nabi Muhammad sollallaahu ‘alaihi wasallam sekaligus dan ini jelas dibantu oleh Allah bila mana ayat/dalam surat (2) Al-Baqarah ayat 109 diwahyukan. Allah memang tidak meredai perbuatan Yahudi, tetapi ingat Allah tidak akan membantu kita walaupun Islam agama kita kalau kita sendiri tidak mahu berusaha.

Usaha Yahudi menjatuhkan Nabi melalui perdebatan tidak berhasil. Gagal, malah kepalsuan mereka dibongkar oleh Allah kerana perdebatan bukan untuk kebenaran, tetapi hanya mahu menjatuhkan dan memalukan Nabi, tetapi gagal. Memang gagal, kerana Nabi membawa kebenaran bukan kepalsuan. Ternyata kedudukan Nabi ketika itu bertambah kuat dan pengikut semakin ramai dan Islam menyebar ke merata pelusuk dunia.

Diceritakan pada suatu hari wanita Arab dianiaya secara keji kala masuk ke pasar Yahudi Qainuqa. Kejadian itu ditolong oleh pemuda Arab yang baik hati, tetapi pemuda Arab itu dikeroyok, diinjak-injak, diterajang seperti binatang hingga pemuda itu mati dan perbuatan Yahudi itu membangkitkan kemarahan kaum Muslimin yang sekian lama bersabar kerana perintah Nabi dan oleh sebab kesabaran ada hadnya, maka terjadilah pergaduhan/pertumpahan darah di kedua-dua belah pihak.

Nabi ketika itu mengambil tindakan tegas terhadap Yahudi Qainuqa kerana telah berkali-kali menunjukkan sikap bermusuhan tanpa henti-henti dan cukup membahayakan keadaan dan keputusannya Nabi Muhammd sollallaahu ‘alaihi wasallam ketika itu ialah dengan cara mengusir mereka dari Madinah dan hal ini kalau tidak silap terjadi selepas perang Badar.

Setahun kemudian orang Yahudi Nadir pula melakukan pengkhianatan yang sama, dimana mereka berusaha membunuh Nabi ketika Nabi dan sahabatnya berkunjung ke perkampungan untuk sesuatu urusan. Allah sekali lagi membantu dan niat itu tak berhenti dan segera terbongkar dan sekali lagi mengenakan hukuman dengan cara mengusir mereka seperti juga Yahudi Qainuqa. Hal ini terjadi di bulan Rabiul aw wal, tahun ke 4 H dan mereka kononnya menetap di Khaibar dan hal ini disebut oleh Allah dalam surah al-Ma’idah ayat 11.
Kemudian dengan kelicikan dan kekayaan mereka, maka mereka menghasut lagi kabilah-kabilah Arab yang besar seperti Quaraisy dan Ghathfan serta kabilah-kabilah lain untuk menghancurkan Nabi dan rupanya hasutan itu berhasil dan terjadilah peperangan Al-Ahzaab pada tahun 5H.

Peperangan itu dirasakan oleh Nabi dan Muslimin amat berat sekali, apa lagi Yahudi Qurayzah yang masih tinggal di Madinah juga mengkhianati dari dalam. Pemimpin mereka Kaab bin Asad dihasut oleh pemimpin Dadhir Huyai bin Akhthab dengan maksud diajak membatalkan perjanjian dengan Nabi.

Berita penghinatan Yahudi Qurayzah menggemparkan kaum Muslimin di Madinah ketika itu. Nabi segera mengutus Saad bin Muadz kepada suku Aus dan Saad bin Ubadah kepada suku Khazraj untuk menasihati mereka agar jangan meneruskan pengkhianatan, tetapi niat itu ditolak dengan sikap kasar, angkuh, sombong, takbur.

Pengkhiatan Yahudi Qurayzah ketika itu memang terasa menyulitkan kerana mereka berada di Madinahbersama orang-orang Islam. Tetapi Allah sekali lagi membantu yang akhirnya pasukan bersekutu Al Ahzab itu bubar berkecai dan pulang ke kampung masing-masing tanpa ada hasil dan tinggallah Yahudi Qurayzah sendirian dan akur di atas kekalahan tersebut.

Saad bin Muadz (asal Yahudi bani Qurayzah) atas permintaan Yahudi Qurayzah sendiri menghakimi pengkhianatan mereka itu dan keputusannya yang lelaki dibunuh, sementara wanita dan anak ditawan dan ini diketahui oleh Nabi. Setelah Yahudi tidak ada lagi, barulah kota Madinah am

No comments: