Basmalah

Basmalah : iaitu bacaan yang seharusnya dimulakan sebelum melakukan sesuatu perbuatan atau pekerjaan, yang paling afdhal ianya seharusnya dibaca ketika mahu memulakan makan atau minum sesuatu, bacaannya ialah : بسم الله الرحمن الرحيم

No comments: