Qamat

Iqamah : ucapan yang dilafazkan sebelum menunaikan solat fardhu. Ianya juga disebut qamat. Menurut bahasa bererti berdiri. Menurut syara’; menyuruh bangkit dan berdiri yang hadir kepada mengerjakan sembahyang dengan lafaz-lafaz yang tertentu. Dalam solat sunat tidak perlu dilakukan iqamah. Lafaz iqamah adalah sebagaimana berikut:
Bagi orang yang mendengarnya hendaklah dijawab dengan lafaz yang sama seperti menjawab lafaz azan kecuali ( قدقامت الصلاة ) hendaklah dijawab dengan lafaz ( أقامها وأدامها الله )

No comments: