Jumlah Huruf Al-Qur'an

JUMLAH HURUF DALAM AL QUR’AN‎ : iaitu bilangan huruf-huruf dalam al-Qur'an yang dikira berdasarkan satu-satu huruf hija'iayah.

An Nasafi dalam kitab Majmu al Ulum wa Mathli’u an Nujum dan dikutip oleh Imam Ibn ‘Arabi ‎dalam mukaddimah al-Futuhuat al ‎Ilahiyah menyatakan jumlah huruf-huruf dalam Al Qur’an diurut ‎sesuai dengan banyaknya:‎
‎ ‎
Alif ‎ ‎: 48740 huruf, ‎
Lam ‎ ‎: 33922 huruf, ‎
Mim ‎ ‎: 28922 huruf, ‎
Ha’ ‎ ‎: 26925 ‎huruf, ‎
Ya’ ‎ ‎: 25717 huruf, ‎
Waw ‎ ‎: 25506 huruf, ‎
Nun ‎ ‎: 17000 huruf, ‎
Lam alif ‎ ‎: 14707 huruf, ‎
Ba’ ‎ ‎: ‎‎11420 huruf, ‎
Tsa’ ‎ ‎: 10480 huruf, ‎
Fa’ ‎ ‎: 9813 huruf, ‎
‎‘Ain ‎ ‎: 9470 huruf, ‎
Qaf ‎ ‎: 8099 huruf, ‎
Kaf ‎ ‎: 8022 ‎huruf, ‎
Dal ‎ ‎: 5998 huruf, ‎
Sin ‎ ‎: 5799 huruf, ‎
Dzal ‎ ‎: 4934 huruf, ‎
Ha ‎ ‎: 4138 huruf, ‎
Jim ‎ ‎: 3322 huruf, ‎
‎Shad ‎ ‎: 2780 huruf, ‎
Ra’ ‎ ‎: 2206 huruf, ‎
Syin ‎ ‎: 2115 huruf, ‎
Dhadl ‎ ‎: 1822 huruf, ‎
Zai ‎ ‎: 1680 huruf, ‎
Kha’ ‎ ‎: ‎‎1503 huruf, ‎
Ta’ ‎ ‎: 1404 huruf, ‎
Ghain ‎ ‎: 1229 huruf, ‎
Tha’ ‎ ‎: 1204 huruf ‎
Dza’ ‎ ‎: 842 huruf. ‎

‎Jumlah total semua huruf dalam al-Qur’an sebanyak 1,027,000 (satu juta dua puluh tujuh ribu). ‎Jumlah total ini sudah termasuk ‎jumlah huruf ayat yang di-nasakh.

Al-Quran mempunyai 604 mukasurat. Ini bermakna setiap muka surat hurufnya berjumlah sekitar 1700 huruf. Jika Allah memberi pahala untuk satu huruf bermakna setiap pembaca al-Qur'an yang menbaca 1 juzuk sehari (1700 X 20 ms ) sebanyak 34000 X 10 = 340,000 pahala. ‎

No comments: