Surah Al-'Alaq

Surat Al 'Alaq: terdiri dari 19 ayat, termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Ayat 1 ‎sampai dengan 5 dari surah ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang pertama sekali ‎diturunkan, iaitu di waktu Nabi Muhammad s.a.w. berkhalwat di gua Hira'. Surah ini ‎dinamakan Al 'Alaq (segumpal darah), diambil dari perkataan ‘Alaq yang terdapat pada ‎ayat 2 surah ini. Surah ini dinamai juga dengan Iqra atau Al-Qalam. ‎

Pokok-pokok isinya:‎
Perintah membaca Al-Quran; manusia dijadikan dari segumpal darah; Allah menjadikan ‎qalam sebagai alat mengembangkan pengetahuan; manusia bertindak melampaui batas ‎kerana merasa dirinya serba cukup; ancaman Allah terhadap orang-orang kafir yang ‎menghalang-halangi kaum muslimin melaksanakan perintah-Nya.‎


Contoh permulaan ayatnya:

No comments: