Ba'

( ب ) Huruf yang kedua dalam penulisan jawi dan bahasa Arab.

No comments: