Abad

Abad : atau kurun (Bahasa Inggeris = century), merujuk kepada tempoh masa seratus tahun.

Satu abad bersamaan dengan sepuluh dekad. Abad ini, abad ke-21, bermula pada 1 Januari 2001 hingga 31 Disember 2100.

Manakala dekad (Bahasa Inggeris = Decade) merujuk kepada tempoh masa sepuluh tahun. Sepuluh dekad bersamaan dengan satu abad.

No comments: