Min

( م ) Huruf yang ke 32 dalam penulisan jawi dan yang ke 30 dalam penulisan bahasa Arab.

No comments: