Nun

Huruf yang ke 26 dalam penulisan jawi dann yang ke 24 dalam penulisan bahasa Arab.

No comments: