Agama Kristian

KRISTIAN : Disebut juga sebagai Agama Masehi dan al-Qur'an menyebutnya sebagai agama Nasrani. Agama ini berasal dari pengikut Nabi Isa a.s. dan ajaran ini berpandukan ajaran Kitab Injil yang diubah sehingga kini menjadi Bible.
Datangnya agama ini ke Tanah Arab melalui Ariganus, iaitu seorang pendeta yang menjadi tetamu kepada suku kaum arab di Syiria. Iaitu pada abad ke III masehi. Kemudian pada abad keIV Masehi dibawa pula oleh Musa seorang pendeta berbangsa Mesir dan berjaya mengkristiankan bangsa Ghassan, dekat syria.

No comments: