Ar Rahman

Ar Rahman : ( الرحمن )Nama Allah daripada 99 namanya yang mulia. .............................
Juga lihat : Surah ar-Rahman

No comments: