Bulan Safar

Safar : Bulan kedua dari bulan hijriyah. Safar bererti kosong, ini kerana sempena semua orang lelaki arab dahulu pergi meninggalkan rumah untuk merantau, berniaga dan berperang, sehingga kampung-kampung kosong dari orang lelaki.

No comments: