Sah

Sah : Iaitu sesuatu pekerjaan yang sempuna kerana lengkap dengan syarat dan rukunnya.

No comments: