Hadis Qudsi

HADITS QUDSI : Perkataan Nabi yang disebut dengan mengatakan Allah berfirman. Di sandarkan perkataan itu kepada Allah (S.W.T.) dan diriwayatkan daripadanya. Hadits Qudsi dinamakan juga dengan Hadits Ilahi atau Hadits Rabbani.

Oleh itu Hadits Qudsi ialah firman Allah (S.W.T.) yang disampaikan kepada Nabi di dalam mimpi atau dengan jalan ilham, lalu nabi menerangkan apa yang disampaikan itu kepada umatnya dengan ibarat atau susunan perkataannya sendiri serta menyandarkan kepada Allah (S.W.T.); sedang hadits-hadits yang lain tidak demikian. Hadits Qudsi dinamakan juga dengan Hadits Ilahi atau Hadits Rabbani.

No comments: