Hadis

HADITS: Menurut bahasa ialah,

Pertama: Yang baru;
Kedua: Perkhabaran;
Ketiga: Yang dekat atau yang belum lama.

Menurut istilah ahli hadits pula: Hadits ialah segala ucapan Nabi (S.A.W.), segala perbuatan dan segala keadaannya. Segala keadaan bererti segala yang diriwayatkan dalam buku sejarah seperti hal keputeraannya, tempatnya dan segala yang bertalian dengannya. Pengertian ini sama dengan pengertian sunnah mengikut ahli hadits, tetapi berlainan pendapatnya mengikut pengertian ahli usul.

No comments: