Isnin

Hari yang kedua dari kalendar hijriyah. Dalam bahasa Arab kuno disebut sebagai Ahwanu. Pada hari ini;
a. Nabi Idris a.s. dinaikkan Allah ke langit.
b. Nabi Musa a.s. mengunjungi Bukit Tursina.
c. Surah Al-Ikhlas diturunkan.
d. Nabi Muhammad (S.A.W.) dilahirkan.
e. Wahyu pertama disampaikan Jibrail kepada Nabi Muhammad (S.A.W.).f. Rasulullah (s.a.w) wafat.

No comments: