Selasa

Hari yang ketiga dari kelaendar hijriyah. Dalam bahasa Arab kuno disebut Jabbar. Pada hari ini;
a. Nabi Yahya terbunuh.
b. Nabi Zakaria tewas dan terbunuh.
c. Tukang-tukang sihir Firaun terbunuh.
d. A’isyah isteri Fir’aun terbunuh.
e. Lembu kaum Bani Israel disembelih.f. Habil anak Nabi Adam a.s. terbunuh.

No comments: