Jumaat

Hari yang keenam dari kalendar hijrah. Hari ini disebut juga sebagai Penghulu Segala Hari. Jumaat bermaksud berhimpun. Dalam bahasa Arab kuno disebut sebagai ‘Urubah.
a. Nabi Adam a.s. menikah dengan Siti Hawa.
b. Nabi Yusuf a.s. menikah dengan Siti Zulaikha.
c. Nabi Musa a.s. menikahi Siti Shafura anak Nabi Syu’aib a.s.
d. Nabi Sulaiman a.s. bin Daud a.s. menikahi Balqis, ratu kerajaan Saba’.
e. Rasulullah (S.A.W.) bernikah dengan Siti Khadijah dan Siti Ai’syah.
f. Ali bin Abi Thalib menikahi Fatimah binti Abi Bakar.g. Allah mengutuskan para Malaikat ke bumi dan berdiri dipintu-pintu masjid, mencatat semua orang yang memasuki masjid bagi menunaikan solat jumaat.

No comments: