Sabtu

Hari yang ketujuh. Sabtu bererti memotong atau Syair menurut bahasa Arab kuno. Pada hari ini;
a. Nabi Nuh a.s. diolok-olok oleh kaumnya.
b. Nabi Saleh a.s. ditipu oleh umatnya.
c. Nabi Yusuf a.s. ditipu oleh saudara-saudaranya.
d. Nabi Musa a.s. ditindas oleh Fir’aun
e. Nabi Isa a.s. diperdaya oleh Kaum Yahudi.
f. Nabi Muhammad (S.A.W.) menjadi topik bahasan kaum kafir Quraisy.
g. Bani Israel diwajibkan berpuasa sehari dalam satu tahun, iaitu pada 10 Muharram.

No comments: