Sifat Maknawiyyah,

Sifat Ma’nawiyyah : Sifat ma'nawiyyah ialah...

Ia merupakan salah satu bahagian daripada sifat yang wajib bagi Allah (s.w.t.). Sifat wajib bagi Allah (s.w.t.) yang termasuk di dalam bahagian ini ada 7 sifat iaitu :

14. Kaunuhu Qadiran ( كونه قادرا ) ertinya Keadaannya Sentiasa Berkuasa.
15. Kaunuhu Mariidan ( كونه مريدا ) ertinya Keadaannya Sentiasa Berkehendak.
16. Kaunuhu ‘Aliman ( كونه عالما ) ertinya Keadaannya Sentiasa Mengetahui.
17. Kaunuhu Hayyan ( كونه حيا ) ertinya Keadaannya Sentiasa Hidup.
18. Kaunuhu Saami’an ( كونه سميعا ) ertinya Keadaannya Sentiasa Mendengar.
19. Kaunuhu Basiran ( كونه بصيرا ) ertinya Keadaannya Sentiasa Melihat.
20. kaunuhu Mutakalliman ( كونه متكلما ) ertinya Keadaannya Sentiasa Berkata-kata.

No comments: