Sifat Ma’ani

Sifat Ma’ani : Salah satu bahagian daripada sifat yang wajib bagi Allah (s.w.t.). Sifat wajib bagi Allah (s.w.t.) yang termasuk di dalam bahagian ada 7 sifat iaitu :

7. Qudrat ( قدرة ) ertinya Berkuasa
8. Iradat ( إرادة ) ertinya berkehendak.
9. Ilmu ( علم ) ertinya Mengetahuai.
10. Hayat ( حياة ) ertinya Hidup.
11. Sama’ ( سمع ) ertinya Mendengar.
12. Basar ( بصر ) erinya Melihat.
13. Kalam ( كلام ) ertinya Berkata-kata.

No comments: