Sifat Salbiyyah

Sifat Salbiyyah : Salah satu bahagian daripada sifat yang wajib bagi Allah (s.w.t.). Sifat wajib bagi Allah (s.w.t.) yang termasuk di dalam bahagian ada 5 sifat iaitu :

2. Qidam ( قدم ) erinya Sediakala.
3. Baqa’ ( بقاء ) ertinya Kekal.
4. Mukhalafatuhu Lilhawaadith ( مخالفته للحوادث ) ertinya Bersalahan Dari Segala Yang Baharu.
5. Qiamuhuu Binafsih ( قيامه بنفسه ) ertinya Berdiri Dengan Sendiri.
6. Wahdaaniat ( وحدانية ) ertinya Esa.

No comments: