Iman

Pengertian Iman : menurut bahasa iman bererti pembenaran hati, sedangkan menurut istilah ialah:

‘Iman bererti membenarkan dengan hati, berikrar dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota’.

Ini adalah pendapat jumhur para ulamak. Dalam pengertian tersebut Imam Syafi'e meriwayatkan sebagai ijmak para sahabat, tabi’in dan oran-orang sesudah mereka yang sezaman dengan baginda s.a.w..

Membenar dengan hati bermaksud menerima segala apa yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w.. Berikrar dengan lisan maksudnya mengucap dua kalimah syahadah;


أشهد أن لا اله الا الله و أشهد أن محمدا رسول الله

Maksudnya : “Aku bersaksi bahawa tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad s.a.w. itu adalah utusan Allah"

Mengamal dengan anggota badan maksudnya melakukan amal ibadat khusus yang wajib dilakukan oleh seorang yang beriman seperti mengerjakan solat, melaksanakan ibadat puasa, mengerjakan ibadat haji dan sebagainya.

Dalil yang menunjukkan kepada pengertian di atas banyak terdapat dalam al-Qur’an dan Hadits, diantara firman Allah s.w.t ialah:

Al-Anfal: 2. Sesungguhnya orang-orang Yang beriman itu (yang sempurna imannya) ialah mereka Yang apabila disebut nama Allah (dan sifat-sifatnya) gementarlah hati mereka; dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatNya, menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. 3. Iaitu orang-orang Yang mendirikan sembahyang dan Yang mendermakan sebahagian dari apa Yang Kami kurniakan kepada mereka. 4. Merekalah orang-orang Yang beriman Dengan sebenar-benarnya. mereka akan mendapat pangkat-pangkat Yang tinggi di sisi Tuhan mereka dan keampunan serta limpah kurnia Yang mulia (di Syurga).

Manakala sabda Rasulullah s.a.w. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a. berkata bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda yang maksudnya:

“Iman itu tujuh puluh cabang lebih atau enam puluh cabang lebih, yang paling utama adalah ucapan “laa ilahaillallah” dan yang paling rendah adalah menyingkirkan rintangan (seperti duri, lopak atau lubang, pokok tumbang dan seumpamanya) dari tengah jalan, sedangkan rasa malu itu (juga) salah satu cabang imam”. (Hadits riwayat Muslim 1:63)

Iman boleh berubah-ubah
Iman seseorang berbeza-beza setiap ketika. Ada ketika iman menjadi bertambah dengan pertambahan amalan kebaikannya dan adakalanya iman seseorang turun mendadak. Apabila seseorang melakukan banyak amalan kebaikan pada masa tersebut maka akan bertambahlah imannya, antara contoh amalan yang boleh menyebabkan iman bertambah, jika sekiranya hari itu dimulakan dengan solat subuh berjamaah di awal waktu, berzikir, mendengar sedikit kuliah subuh, membaca al-Qur'an sekurang-kurang 10 ayat, maka insya Allah imannya pada pagi itu bertambah, berkembang dan mekar.

Tetapi setelah keluar bekerja, banyak pula melakukan maksiat dan derhaka kepada perintah Allah seperti mata memandang aurat, tangan menyentuh perkara haram, mulut memakan makanan haram atau syubhat dan sebagainya, maka akan hancurlah iman. Penurunan itu mungkin lebih besar dari pertambahannya.

Hakikatnya iman boleh bertambah dan berkurang sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur’an dalam surat al-Anfal, ayat 2 hingga 4 di atas, juga ayat 74 dalam surah yang sama sebagaimana di bawah.Rukun Iman
Rukun iman, iaitu sesuatu yang menjadi sendi tegaknya iman seseorang ada 6 perkara:

  1. Beriman akan kewujudan Allah yang Maha Esa;
  2. Beriman atau percaya kepada adanya Para Malaikat Allah;
  3. Beriman atau percaya kepada Kitab-Kitab Allah;
  4. Beriman atau percaya kepada Para Rasul;
  5. Beriman atau percaya akan tibanya Hari Akhirat;
  6. Beriman atau percaya adanya Takdir dan Ketentuan dari Allah.
Dalilnya, adalah jawapan Rasulullah s.a.w. ketika Jibril a.s. bertanya padanya tentang iman, kata malaikat:

“Engkau beriman kepada Allah, para MalaikatNya, Kitab-kitabNya, para RasulNya, kepada Hari Akhir dan engkau beriman kepada takdir yang baik mahupun yang buruk”
(Hadits riwayat Bukhari, 1:19-20 dan Muslim 1:37)

Perkara Membatalkan Iman (Nawaqidhul iman)
Iman bukan sahaja boleh bertambah dan berkurangan tetapi Iman juga boleh mudah terbatal jika dengan sengaja melakukan perkara-perkara seperti berikut:

1. Mengingkari Sifat Rububiyyah Allah atau sesuatu dari kekhususan kekuasaanNya, atau mengaku memiliki sesuatu dari kekhususan tersebut atau membenarkan orang mengakuinya. Firman Allah s.w.t.:

Maksudnya 24. Dan mereka berkata: "Tiadalah hidup Yang lain selain daripada hidup kita di dunia ini. kita mati dan kita hidup (silih berganti); dan tiadalah Yang membinasakan kita melainkan edaran zaman". pada hal mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan tentang hal itu; mereka hanyalah menurut sangkaan semata-mata.

2. Syirik, Kufur, Murtad, Munafik, Mulhid, menyakini kekeramatan sesuatu tangkal atau azimat dan seumpamanya.

3. Sombong serta menolak beribadah kepada Allah s.w.t.

172. (Nabi Isa) Al-Masih tidak sekali-kali enggan dan angkuh daripada menjadi hamba bagi Allah, demikian juga (sikap) malaikat Yang sentiasa berdamping (dengan Allah). dan sesiapa Yang enggan dan angkuh daripada beribadat (menyembah dan memperhambakan diri) kepada Allah, serta ia berlaku sombong takbur, maka Allah akan menghimpunkan mereka semua kepadaNya. 173. Sesudah itu, orang-orang Yang beriman beramal soleh, Allah akan menyempurnakan bagi mereka pahala (balasan) mereka, dan ia akan menambahkan lagi limpah kurniaNya kepada mereka. sebaliknya orang-orang Yang enggan beribadat kepada Allah dan berlaku sombong takbur, maka Allah akan menyeksa mereka Dengan azab seksa Yang tidak terperi sakitnya, dan mereka pula tidak akan memperoleh sesiapa pun - Yang lain dari Allah - Yang akan menjadi Pelindung atau Penolong bagi mereka.

4. Mengadakan perantaraan dan penolong yang disembah atau memohon pertolongan selain dari Allah s.w.t.


5. Mendustakan Rasulullah s.a.w. tentang sesuatu yang baginda bawa termasuk menghina baginda atau ahli keluarga baginda, menolak hadits Rasulullah s.a.w., menolak hukum-hukum yang dibawa oleh baginda, berkeyakinan bahawa petunjuk Rasulullah s.a.w. tidak sempurna dan boleh dipertikaikan dan apa sahaja yang datang daripada baginda. Sebagaimana firman Allah s.w.t.:


6. Menolak salah satu hukum Allah yang ditetapkan di dalam al-Qur’an atau mengatakan hukum Allah itu sudah lapuk, atau ketinggalan zaman, atau berpendapat hukum ciptaan manusia lebih baik dan sempurna, atau yakin hukum ciptaan manusia sama dengan hukum Allah dan RasulNya atau berpendapat boleh berhukum dengan selain hukum Allah. Firman Allah s.w.t.:

Maksudnya 44. Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat, Yang mengandungi petunjuk dan cahaya Yang menerangi; Dengan Kitab itu Nabi-nabi Yang menyerah diri (kepada Allah) menetapkan hukum bagi orang-orang Yahudi, dan (dengannya juga) ulama mereka dan pendita-penditanya (menjalankan hukum Allah), sebab mereka diamanahkan memelihara dan menjalankan hukum-hukum dari Kitab Allah (Taurat) itu, dan mereka pula adalah menjadi penjaga dan pengawasnya (dari sebarang perubahan). oleh itu janganlah kamu takut kepada manusia tetapi hendaklah kamu takut kepadaKu (dengan menjaga diri dari melakukan maksiat dan patuh akan perintahKu); dan janganlah kamu menjual (membelakangkan) ayat-ayatKu Dengan harga Yang sedikit (kerana mendapat rasuah, pangkat dan lain-lain keuntungan dunia); dan sesiapa Yang tidak menghukum Dengan apa Yang telah diturunkan oleh Allah (kerana mengingkarinya), maka mereka itulah orang-orang kafir.


7. Tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu tentang kekafiran mereka, katanya "tidak boleh nak kata orang kafir itu kafir, mana tahu suatu hari dia masuk Islam!". Ucapan seumpama ini akan merosakkan iman seseorang islam, sebab hal itu bererti meragukan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah s.a.w.

8. Mengolok-olok atau mengejek Allah atau al-Quran atau agama Islam atau pahala dan seksa dan yang sejenisnya atau mengolok-olok Rasulullah s.a.w. atau seorang nabi, baik itu gurauan atau sungguh-sungguh.

9. Membantu orang Musyrik atau menolong mereka untuk memusuhi atau memerangi orang Islam. Allah berfirman:

Maksudnya: "Wahai orang-orang Yang beriman! janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai teman rapat, kerana setengah mereka menjadi teman rapat kepada setengahnya Yang lain; dan sesiapa di antara kamu Yang menjadikan mereka teman rapatnya, maka Sesungguhnya ia adalah dari golongan mereka itu mereka itu. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum Yang berlaku zalim".

10. Berpaling daripada agama Allah, tidak mahu mempelajari serta tidak mahu mengamalkannya.

11. Menghalal apa yang telah diharamkan oleh Allah dan RasulNya, atau sebaliknya.

12. Mempercayai perkara Khurafat seperti memuja kubur kerana meyakini kekeramatan kubur tertentu yang dimiliki oleh orang-orang tertentu yang dihormati akan kehormatan semasa hidupnya, bagi mencapai niat dan hajatnya dan seumpamanya.

No comments: