Bible

Bible atau Alkitab : Bible adalah sebuah buku yang diubah dari keaslian Kitab Injil yang kini menjadi kitab suci penganut agama Kristian. Di Indonesia bible dikenali sebagai Alkitab. Ini sebagai usaha bagi mengelabui mata umat Islam di Indonesia agar dipercayai bahawa Alkitab itu berasal dari Kitab Injil yang suci.

Bible dibahagi kepada dua bahagian utama: Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bahagian-bahagian utama ini disebut "Perjanjian" kerana Tuhan bangsa Israel atau Yahweh membuat perjanjian. Kali pertama di antara Musa dengan orang Yahudi dan kali kedua antara Yesus Kristus dengan seluruh umat manusia.

Hampir semua buku Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, kecuali beberapa bahagian daripada kitab Daniel yang ditulis dalam bahasa Aramia sedangkan semua buku Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani.

Pembahagian Bible
Jika dilihat secara terperinci Bible atau Alkitab dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama adalah susunan koleksi kitab-kitab Ibrani manakala Perjanjian Baru disusun daripada koleksi tulisan-tulisan agama yang dikumpulkan pada awal kurun Masehi.

Jumlah kitab dalam Perjanjian Lama adalah 39, manakala jumlah kitab dalam Perjanjian Baru adalah 27. Maka seluruh kitab Bible mengandungi 66 kitab. Ini berdasarkan Mazhab Protestan tetapi bagi Katolik Roma jumlah kitabnya sebanyak 73 kitab.

Selain itu semenjak dahulu ada perbincangan tentang hukum Alkitab yakni penetapan kitab-kitab yang bolah dianggap sebahagian dari Alkitab. Pada abad ke-3 Sebelum Masihi, Alkitab Ibrani atau Tanakh diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Terjemahan ini disebut Septuaginta, tetapi memuat lebih banyak kitab yang tidak terdapat dalam versi Yahudi. Buku-buku ini disebut buku-buku Deuterokanonika.

(Diolah dari ms.wikipedia.org)

No comments: