Hadits Mardud

HADITS MARDUD : Mardud menurut bahasa bererti yang ditolak; yang ‎tidak diterima. Sedangkan menurut urf Muhaddisin, Hadits Mardud ialah :‎

‎"Hadits yang tidak menunjuki keterangan yang kuat akan adanya dan ‎tidak menunjuki keterangan yang kuat atas ketidakadaannya, tetapi ‎adanya dengan ketidakadaannya bersamaan." ‎

Ada juga yang menarifkan Hadits Mardud adalah:‎ ‎"Hadits yang tidak terdapat di dalamnya sifat hadits Maqbul." ‎

HUKUM MEMAKAI HADITS MARDUD

Bahawa jumhur ulama ‎mewajibkan untuk menerima hadits-hadits maqbul, maka sebaliknya ‎setiap hadits yang mardud tidak boleh diterima dan tidak boleh diamalkan ‎‎(harus ditolak).‎

Jadi, Hadits Mardud adalah semua hadits yang telah dihukumi daif. ‎

No comments: