Luqathah

Luqathah : (لقطة) Adalah suatu barang yang ditemui di atas bumi yang bebas atau di atas jalan umum, samada ianya bersifat harta, makanan, minuman, binatang ternak, buah-buhan atau sebagainya. Barangan ini tidak dipastikan pemiliknya yang sah.

Jenis Luqathah
Luqathah mempunyai 2 jenis, iaitu:
1. Barangan yang tahan lama, seperti wang, emas, perak, dan seumpamanya.
2. Barang-barang yang cepat rosak seperti makanan, buah-buahan dan sebagainya. Atau tahan lama jika diawet.

Hukum mengambil atau menyimpan barang Luqathah
Dalam masalah luqathah, apa yang diutamakan ialah hukum amanah atau hukum iktisab (usaha).

Apabila seseorang menemui sesuatu barang di tanah mati atau di jalan umum, maka harus baginya mengambil atau meninggalkannya. Tetapi yang lebih utama mengambilnya, kalau memang orang itu percaya pada dirinya boleh menjaga barang temuan tersebut.

Jika sekiranya ditemui di tanah milik orang maka tidak harus bagi orang lain mengambilnya.

Walaupun begitu, hendaklah dipenuhi beberapa syarat yang tertentu. Sebelum sesuatu hukum ditetapkan. Sebagaimana yang dibahaskan oleh alim ulamak.

Makruh bagi orang fasik, bahkan ulamak Mazhab Syafi’e melarang orang fasik mengambil barang temuan, dan harus dirampas dari tangannya, seperti merampas harta anak sendiri.

Wajib, apabila orang yang mengambilnya adalah orang yang merdeka, warak dan pintar. Barang yang dijumpai pula berada di tempat yang tidak aman dari pengkhianatan atau kawasan orang kafir. Jadi orang mukmin wajib menjaga harta sebahagian mukmin yang lain, sebagaimana wali (penjaga) anak yatim, wajib menjaga harta anak yatim. Ini sesuai dengan firman Allah s.w.t.:


Sebahagian ulamak pula tidak mewajibkan mengambilnya, bahkan sunat sahaja. Pendapat inilah yang sahih.

Sunat, apabila orang yang mengambilnya adalah orang yang merdeka, warak dan berakal (bijak). Barang yang dijumpai pula berada di tempat yang aman dari pengkhianatan dan bukan daerah orang musyrik.

Syarat-syaratnya.
1. Jika barang temuan tu boleh disimpan lama, hendaklah dimumkan oleh sesiapa yang menjumpainya, sehingga ada pemiliknya. Hendaklah diumumkan kepada orang ramai dengan menyebut tanda-tanda barangan itu, bukan zat dan bentuknya secara keseluruhan.

Zaid bin Khalid al-Juhani meriwayatkan, bahawa Nabi s.a.w. ditanya tentang temuan emas dan perak, lalu beliau bersabda:2. Barang yang ditemui harus disimpannya jika dikhuatiri akan diambil oleh orang yang fasik dan tidak amanah, atau barangan berkenaan akan menjadi rosak dan binasa jika ditinggalkan. Jika tidak rosak dan akan ditemui oleh pemiliknya maka tidak harus menyimpannya.

Dari hadits riwayat Zaid di atas, orang itu bertanya pula kepada Nabi s.a.w. tentang unta yang hilang. Baginda bersabda:


Orang itu bertanya lagi tentang kambing. Rasulullah s.a.w. bersabda:

Maknanya : “Ambillah!, kambing itu milikmu atau kepunyaan saudaramu atau bahagian serigala (jika ditinggalkan)”.

Rasulullah bersabda demikian, kerana kambing sukar dikenali oleh pemiliknya, mudah pula dicuri orang, tidak mampu mencari makan minum sendiri dan mudah dimakan serigala atau binatang buas. Hadits di atas di riwayat oleh Bukhari dan Muslim. Walau bagaimanapun hadits ini mempunyai lafaz dan jalan riwayat yang berbeza-beza.

3. Jika barang yang ditemui merupakan barang makanan harus bagi seseorang mengambil dan memakannya, dengan niat dan sedar akan mengganti kembali kepada tuannya dengan nilai yang diminta jika dituntut oleh pemiliknya. Dan harus pula ditinggalkannya. Harus dimakan atau digunakannya kerana takut rosak dan membazir begitu sahaja. Contohnya seperti buah-buahan, makanan dan sebagainya.

4. Hamba tidak boleh mengambil barang yang ditemui, kerana mengambil barang luqathah bukan bererti menjadi milik, bahkan hanya pemagang amanah semata-mata. Sedangkan hamba tidak mempunyai syarat-syarat sebagai seorang pemegang amanah.

Syarat Mengumum atau Menyimpan.

Jika berniat ingin memiliki:
1. Hendaklah diumumkan selama setahun jika ia ingin memilikinya. Hanya beberapa kali dalam setahun.
2. Hendaklah diumumkan di pintu-pintu masjid berdekatan luqathah itu. Bukan di dalam Masjid. Setengah pendapat ulamak menghukum haram mengumumkan barang luqathah di dalam masjid. Ada pula menghukum makruh.
3. Hendaklah dimumkan di tempat barangan itu dijumpai.
4. Jika dimumkan wajib menyebut sebahagian dari sifat-sifat barang itu sahaja, bukan seluruh sifatnya.
5. Orang yang mengaku sebagai pemilik hendaklah ditanya sebahagian lagi sifat barang-barang berkenaan. Agar tidak berlaku penipuan atau pengkhianatan.

Jika tidak berniat ingin memiliki:
1. Tidak perlu diumumkan, cukup hanya disimpan ditempat selamat seperti harta sendiri selaama mana pemiliknya tidak datang menuntut.

No comments: