PENGURUSAN JENAZAH

PENGURUSAN JENAZAH : Apabila dipastikan dengan yakin atau pengesahan oleh mana-mana doktor bahawa seseorang itu telah meninggal dunia maka tertanggunglah tanggung jawab kepada yang masih hidup. Pengurusan jenazah adalah merupakan Fardhu Kifayah kepada orang yang hidup. Jika tidak dilaksanakan oleh salah seorang daripada mereka maka semuanya akan berdosa. Tetapi jika terdapat salah seorang daripada yang mengetahuinya melaksanakan tuntutan dan tanggungjawab mengurus jenazah berkenaan maka semua penduduk kampung terlepas daripada bebanan dosa.

Proses pengurusan jenazah adalah bermula dengan memandi, mengafan, menyembahyang dan mengebumikannya. Oleh itu setiap muslim wajib mengetahuinya sekadar yang sederhana dalam melakukan pengurusan jenazah ini.Video Tentang Pengurusan Jenazah

No comments: