SELAWAT KAMILAH : Atau dikenali juga sebagai selawat tafrijiyyah atau Selawat Nuriyyah.

Dinamakan Selawat Tafrijiyah kerana kalau diamalkan, akan dapat melepaskan segala masalah dan kesulitan serta kesusahan dalam hidup.

Dinamakan juga Selawat Nuriyyah kerana kalau diamalkan akan mendapat nur dan hidayah dari Allah.

Dinamakan juga Selawat Kamilah kerana kalau diamalkan, akan beroleh hajat, baik urusan dunia dan akhirat.


No comments: