Illiyyin


Illiyyin : merupakan kitab yang mencatat segala perbuatan orang-orang berbakti, yang disaksikan malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah, firman Allah s.w.t. :


Maksudnya:
18. Ingatlah Wahai manusia! Sesungguhnya "kitab suratan Amal" orang-orang Yang berbakti (dengan taat dan amal kebajikan), adalah (didaftarkan) dalam" Illiyiin".
19. Dan apa jalannya Engkau dapat Mengetahui, apa Dia "Illiyiin" itu?
20. Ialah (tempat simpanan) Kitab catitan Yang jelas nyata,
21. Yang disaksikan oleh sekumpulan malaikat, Yang didampingkan Tuhan di sisinya.
22. Sesungguhnya orang-orang Yang berbakti (dengan taat dan amal kebajikan), tetap berada di Dalam syurga Yang penuh nikmat:
23. Mereka berehat di atas pelamin-pelamin (yang berhias), sambil melihat (segala keindahan dan kemuliaan Yang disediakan untuk mereka di situ).
24. Engkau dapat melihat pada muka mereka: cahaya nikmat Yang mereka perolehi.
25. Mereka diberi minum dari satu minuman Yang termeterai bekasnya,
26. Meterainya kasturi; - dan untuk (memperolehi nikmat kesenangan) itu hendaknya berlumba-lumba mereka Yang ingin merebut kelebihan dan kesenangan;
(Mutaffifiin :18-26).

Ibnu Katsir berpendapat Illiyin adalah "tempat kembali orang-orang baik". Illiyyin adalah langit ketujuh di atasnya terdapat roh orang-orang mukmin’.[1]

Lawan bagi Illiyyin ialah Sijjin.

No comments: