Sijjin


Sijjin : adalah kitab yang disebutkan dalam al-Qur'an surah Al-Tatfif. Sijjin merupakan kitab yang mencatat segala perbuatan orang-orang durhaka. Firman Allah s.w.t.:

Maksudnya:

7. Tidak sepatutnya (Mereka melakukan perbuatan Yang salah itu dan melalaikan hari akhirat)! Sesungguhnya "kitab suratan Amal" orang-orang Yang berdosa itu (didaftarkan) Dalam "Sijjiin".
8. Dan apa jalannya Engkau dapat mengetahui: apa Dia "Sijjiin" itu,
9. Ialah (tempat simpanan) Kitab catitan Yang jelas nyata, (yang menghimpunkan amalan orang-orang Yang berdosa).
10. Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang Yang mendustakan -
11. Iaitu mereka Yang mendustakan hari pembalasan.
12. Dan tiada Yang mendustakannya melainkan tiap-tiap orang Yang melampaui batas (kebenaran), lagi amat derhaka!

(Al-Mutaffifiin:7-8),Ibnu Kathsir berpendapat Sijjin merupakan "tempat kembali dan tempat tinggal orang-orang buruk".

Sijjin adalah bumi ketujuh, yang di dalamnya terdapat roh orang-orang kafir.

Lawan bagi Sijjin ialah Illiyyin.

No comments: