BANI AL-NADIR

BANI AL-NADIR : Ianya satu golongan Yahudi yang merupakan sekutu Qabilah Khazraj. Mereka tinggal berhampiran kota Madinah (Yathrib – pada masa seleum Rasululah sollallaahu ‘alaihi wasallam). Mereka memeterai perjanjian dengan kaum muslimin yang memberikan jaminan keselamatan di antara mereka. Namun mereka mengkhianatinya.

Disebabkan pengkhianatan mereka terhadap Rasulullah sollallaahu ‘alaihi wasallam dan kaum muslimin, mereka diperangi dan diusir dari kota Madinah. Peperangan antara kaum Muslim dengan Yahudi Bani al-Nadir ini dinamakan Peperangan Bani Al-Nadir yang berlaku pada tahun keempat hijrah.

No comments: