Air Mustakmal

Air Musta'mal : Iaitu air yang suci pada zatnya tetapi tidak boleh menyucikan yang lain, iaitu air yang telah digunakan untuk berwudhu’, mandi atau bekas menyucikan najis.

No comments: