Air Mutlak

Air Mutlak : Air yang suci lagi menyucikan, iaitu suci pada zatnya serta boleh menyucikan yang lainnya. Air mutlak ialah air yang tidak dikaitkan dengan nama-nama lain, seperti air sungai, air perigi, air mata air, air embun, air hujan dan sebagainya

No comments: