Amirul Muslimin

Amirul Muslimin : Gelaran yang digunakan oleh pemimpin-pemimpin kerajaan al-Muraabituun. Ianya bermaksud “pemimpin orang-orang Islam”. Gelaran ini digunakan dengan tujuan membezakan dari gelaran Amir ul-Mu’minin yang digunakan sejak zaman Khalifah Umar dan khalifah-khalifah selepasnya.

No comments: