Ayyubiah

Ayyubiah: Kerajaan Islam yang diasaskan oleh Salahuddin bin Ayyub dari bangsa Kurdis yang kemudian dikenali dengan masyhur sebagai Salahuddin al-Ayyubi. Kerajaan ini bermula pada tahun 1169M/564H. Beliau telah memerintah Mesir, Syiria (Sham), Semenanjung Arab dan Yaman. Ketika dinasti ini diasaskan, Salahuddin al-Ayyubi sebagai menteri kerajaan Islam Fatimiyyah di Mesir pada zaman Khalifah al-Adid. Salahuddin telah bertindak mewujudkan suatu pasukan tentera Islam yang kuat bagi menentang tentera salib (kristian) dan telah berjaya dalam beberapa peperangan. Beberapa perjanjian damai telah ditandatangani pada masa ini di antara kerajaan Ayyubiah dan negara-negara eropah. Kerajaan Ayyubiah menentang fahaman syiah yang dianuti oleh kerajaan Fatimiyyah di Mesir pada masa itu. Kerajaan-kerajaan yang memeritah Mesir, Syiria (sham) Mesopatamia (jazirah) dan Yaman seperti berikut:
Mesir : bermula tahun 1169 hingga 1252 Masehi, bersamaan 564 hingga 650 Hijrah.
  • Damsyik: bermula tahun 1186 hingga 1260 Masehi, bersamaan 582 higgga 658 Hijrah
  • Halab (Alepo) bermula 1183 hingga 1260 Masehi bersamaan 579 hingga 658 Hijrah.
  • Diyabakr (Semenanjung Arab – Mesopotamia)
    Bermula tahun 1185 – 1462 Masehi bersamaan 581 hingga 866 Hijrah.
  • Di Yaman : bermula tahun 1174 hingga 1229 Masehi bersamaan 569 hingga 626 Hijrah.

No comments: