Hablum Minallah

Amalan manusia berhubung langsung dengan Allah (S.W.T.), mencakupi semua bidang fardhu ain serta yang melibatkan rukun Iman dan rukun Islam.
Bentuk ibadat ini adalah khususiah dan peribadi, ia adalah amalan yang ditetapkan oleh syariat, seperti solat, puasa, membaca al-Qur'an, berzikir, berdoa, mengerjakan haji, bersedekah dan menuntut ilmu yang bermanfaat.
Faedah dari ibadah ini hanya berbalik kepada peribadi berkenaan saja. Itupun bergantung kepada keikhlasan persembahannya itu.

No comments: