Hadiah

Hadiah : iaitu memberikan zat dengan tidak ada tukarannya serta di bawa ke tempat yang diberi kerana hendak memuliakannya, atau dengan fahaman lain bahawa hadiah itu ialah pemberian sesuatu barangan atau wang oleh seseorang kepada seseorang yang lain sebagai penghormatan kepada yang diberi.

Hadiah berlaku diantara sesama taraf dan kedudukan atau kepada yang lebih tinggi juga kepada yang lebih rendah kedudukkannya.

Hukum Hadiah
Hukum memberi hadiah adalah sunat. Agama Islam menganjurkan kita menerima hadiah dan membalasnya, sesuai dengan sabda Nabi s.a.w. yang bermaksud:

“Rasulullah s.a.w. biasa menerima hadiah dan selalu memberi balasannya”.
(hadits riwayat Bukhari dan Muslim)

Selanjutnya hadiah-menghadiahkan itu dibolehkan antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Dan tidak dibenarkan kita membatal atau menarik balik pemberian hadiah yang telah sampai ketangan penerimanya, kecuali ibubapa dan anak-anaknya. Nabi s.a.w. bersabda maksudnya:

“Tidak halal bagi seseorang yang telah memberi sesuatu pemberian atau menghibahkan suatu hibah menarik kembali kecuali orang tua yang memberi kepada anaknya”.
(Hadits riwayat Abu Daud).

Islam juga menggalakkan perbuatan saling memberi hadiah kerana ia boleh mengeratkan hubungan kekeluargaan dan menjadi unsure penghubung kasih saying, sebagaimana sabda nabi s.a.w.:

“Saling hadiah menghadiahkan kamu, supaya kamu berkasih-kasihan”.
(Hadits riwayat Abu Ya’la)

Syarat-syarat Sah Hadiah
Sedekah dipandang sah jika memenuhi syarat-syarat di bawah;
  • Pemberi Hadiah itu sihat akalnya dan tidak dibawah pengawasan (wali) orang lain. Tidak sah hadiahnya jika dilakukan oleh orang gila, anak-anak belum baligh dan orang-orang yang kurang sihat jiwanya (seperti pemboros).
  • Penerima Hadiah adalah orang-orang yang setaraf atau lebih tinggi daripada pemberi tetapi bukan orang yang memintanya. Tidak sah hadiah diberi kepada orang meminta-minta.
  • Penerima hadiah haruslah orang yang berhak memiliki. Jadi hadiah kepada anak di dalam kandungan tidak sah.
  • Barang yang di hadiahkan itu harus bermanfaat kepada penerimanya.

Rukun Hadiah
Rukun hadiah ada 4 perkara iaitu:

  1. Pemberi.
  2. Penerima.
  3. Ijab dan Qabul, ertinya: Pemberi menyatakan memberikan sesuatu dan Penerimanya menerima dengan rela dan gembira.
  4. Barang (benda) yang disedekahkan.

No comments: