Sedekah

Sedekah : Sedekah ialah memberikan zat dengan tidak ada tukarannya kerana mengharapkan pahala dari Allah s.w.t. di Akhirat. Sedekah yang dimaksudkan di sini ialah sedekah 'tatawwuk' (sedekah sunat). Dengan fahaman yang lain bahawa sedekah itu ialah pemberian sesuatu barangan atau wang oleh seseorang kepada seseorang yang lain, dengan maksud untuk mencari keredhaan Allah.

Sedekah berbeza daripada Hadiah walaupun dari segi perbuatannya sama iaitu memberi dan menerima. Sedekah berlaku di antara pemberi dari kedudukan tinggi kepada penerima yang lebih rendah kedudukkannya.

Sedekah wajid ialah zakat; zakat hanya dapat dilakukan jika ada kekayaan tertentu yang dihasilkan melalui usaha. Maka sungguh beruntunglah para pengusaha dan pedagang yang dengan kekayaan yang dilimpahkan Allah kepada mereka, dapat menunaikan zakat hartanya setiap tahun. Di sinilah kelebihan para saudagar dan pengusaha beriman dan bertakwa dapat menjadi ‘tangan atas’ (pemberi) dibandingkan dengan penerima sedekah.

Untuk menjadi dermawan yang mampu diperlukan harta, ini dapat diperolehi melalui usaha dan berdagang (jual beli) yang halal.

Memberikan sedekah, baik yang wajib iaitu zakat, mahupun sedekah sunat kepada fakir miskin adalah kebajikan yang dituntut agama Islam.

Hartawan dan pengusaha muslim yang hidupnya mengarah kepada keredhaan Allah, akan mencari harta sekuat tenaga, lalu tanpa ragu-ragu menginfakkan kepada saluran-saluran yang telah ditentukan syarak.

Dalil-dali dari al-Qur’an dan Hadits yang menggalakkan bersedekah antaranya firman Allah sw.t.:
Ertinya: “Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, dan orang-orang miskin, dan amil-amil Yang mengurusnya, dan orang-orang muallaf Yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba Yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang Yang berhutang, dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang keputusan) Dalam perjalanan. (Ketetapan hukum Yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang datangnya) dari Allah. dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana”. (at-Taubah : 60)
Ertinya:"Kalau kamu zahirkan sedekah-sedekah itu (secara terang), maka Yang demikian adalah baik (kerana menjadi contoh Yang baik). dan kalau pula kamu sembunyikan sedekah-sedekah itu serta kamu berikan kepada orang-orang fakir miskin, maka itu adalah baik bagi kamu; dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebahagian dari kesalahan-kesalahan kamu. dan (ingatlah), Allah Maha mengetahui secara mendalam akan apa Yang kamu lakukan". (al-Baqarah: 271)

Syarat-syarat sah sedekah
Sedekah dipandang sah jika memenuhi syarat-syarat di bawah;
  • Pemberi Sedekah itu sihat akalnya dan tidak dibawah pengawasan (wali) orang lain. Tidak sah seekahnya jika dilakukan terus oleh orang gila, anak-anak belum baligh dan orang-orang yang kurang sihat jiwanya (seperti pemboros). Tetapi jika anak-anak di bawah jagaan ibubapa sah sedekahnya jika pemberiannya diizinkan oleh ibubapa dan pahalanya akan kembali kepada ibubapa.
  • Penerima Sedekah adalah orang-orang yang sangat berhajat, seperti kerana keadaannya terlantar sakit, tidak mampu untuk bekerja, keperluan hidup tidak mencukupi atau dengan kata lain pendapatannya tidak mampu menampung keperluan minimanya. Maka sedekah yang diberikan kepada orang yang mampu tidak sah tetapi bertukar menjadi hadiah.
  • Penerima sedekah haruslah orang yang berhak memiliki. Jadi sedekah kepada anak di dalam kandungan tidak sah.
  • Barang yang disedekahkan itu harus bermanfaat kepada penerimanya.

Rukun Sedekah
Rukun sedekah ada 4 perkara iaitu:

  1. Pemberi.
  2. Penerima.
  3. Ijab dan Qabul, ertinya: Pemberi menyatakan memberikan sesuatu dan Penerimanya menerima dengan rela dan gembira.
  4. Barang (benda) yang disedekahkan.

No comments: