Hukum Adat

Ialah menetukan pertimbangan samada wujud atau tiada sesuatu perkara itu. Hukum ini boleh dikategorikan kepada 4 bahagian iaitu:
1. Menetapkan ikatan pada sesuatu perkara yang bergantung dengan yang lain seperti kenyang dengan adanya makan.
2. Menetapkan ikatan tiada sesuatu perkara yang berlaku dengan tiada perkara lain seperti tiada kenyang kerana tiada makan.
3. Menetapkan pertambahan ada sesuatu perkara dengan ketiadaan perkara lain seperti ada lapar adengan tiada kenyang.
4. Menetapkan ikatan tiada sesuatu perkara dengan ada sesuatu perkara lain seperti tiada lapar dengan ada makanan.
Keterangan contoh-contoh di atas mungkit menyalahi adat seperti ada makan tetapi tiada kenyang dan mungkin tiada makan tetapi kenyang

No comments: