Hukum Wad'ie

Ialah beberapa perkara yang ada hubung kait dengan hukum syara’. Hukum ini terbahagi kepada lima:
1. Sebab. Iaitu sesuatu perkara iotu berlaku dengan adanya perkara lain. Seperti tergelincir matahari menjadikan sebab masuknya waktu zohor.
2. Syarat. Iaitu sesuatu perkara lazimnya tiada tetapi poerkara lain yang dikaitkan bagi mencukupinya. Seperti cukup haul (setahun) itu menjadi sebab wajib zakat tertentu. Tidak cukup haul maka tidak wajib zakat.
3. Mani’ (halangan). Iaitu sesuatu perkara yang lazim wujud tiada yang lain. Kiranya tidak lazim tiada wujud, seperti haid menegahkan dari bersolat.
4. Sah. Iaitu sesuatu pekerjaan yang sempuna kerana lengkap dengan syarat dan rukunnya.
5. Batal. Iaitu sesuatu pekerjaan yang tidak sempurna kerana tidak lengkap syarat dan rukunnya atau ada halangannya.

No comments: