Hukuman Hudud Ke Atas Murtad

MURTAD : Ertinya keluar dari Islam, menjadi kafir. Barangsiapa yang murtad, maka hukuman pertamanya harus diingatkan bahkan diperintah agar bertaubat. Peringatan ini dilakukan hingga tiga kali. Jika ia bertaubat maka ianya diterima. Jika tidak mahu bertaubat setelah tiga kali diberi peringatan harus dibunuh dan tidak boleh dimandikan atau disolatkan malah tidak boleh (haram) dikuburkan di tanah perkuburan orang-orang Islam. “…… dan sesiapa di antara kamu Yang murtad (berpaling tadah) dari ugamanya (agama Islam), lalu ia mati sedang ia tetap kafir, maka orang-orang Yang demikian, rosak binasalah amal usahanya (yang baik) di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah ahli neraka, kekal mereka di dalamnya (selama-lamanya)”
.(al-Baqarah: 217)


Harus diperingatkan supaya bertaubat

Berdasarkan hadits: Dari Jabir r.a. berkata: Ada seorang perempuan bernama Ummu Rauman telah murtad, maka nabi s.a.w. memerintahkan orang menyuruh perempuan itu kembali kepada Islam. Bila (dia) mahu bertaubat, biarkanlah. Tetapi apabila tidak mahu bertaubat, bunuhlah”. (Hadits riwayat daruqutni).

Menurut sebahagian pendapat, sesudah diperingatkan, harus ditangguhkan (ditahan) sehingga tiga hari;

Umar r.a. berkata: Apakah tidak kamu tahan lebih dahulu tiga hari, setiap harinya kamu kamu beri ia makan roti dan kamu perintahkan bertaubat, mungkin dia mahu bertaubat dan kembali kepada ajaran Allah?. Kemudian Umar r.a. berdoa: Ya Allah, sesungguhnya aku tidak hadir, aku tidak memerintahkan dan tidak rela apabila sampai padaku”. (al-Muwatto’: 737/2)

Akan tetapi pelaksanaan hukuman bunuh bagi orang islam yang murtad bukan tiga hari, tetapi diperingatkan tiga kali, kemudian jika masih enggan ia harus dibunuh. Ini adalah menurut pendapat yang rajih. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam hadits mereka. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika majlis pelantikan Abu Musa al-Asy’ari r.a. sebagai Gabenor Yaman yang diikuti oleh Mu’adz bin Jabal. Setelah ia datang di sini, maka dipersilakan ia duduk di majlis, tiba-tiba berhampiran tempat duduknya ada seorang tawanan lelaki, lalu ia bertanya: Apakah ini?, lalu dijawab oleh salah seorang sahabat: Orang ini asalnya orang Yahudi, kemudian masuk Islam, tetapi keluar (murtad) semula dan menjadi Yahudi lagi. Abu Musa tidak mahu duduk, jawabnya: “Saya tidak akan duduk kecuali kalau orang ini telah dibunuh. Hukum Allah dan RasulNya harus disegerakan”. Maka diperintah membunuh tawanan murtad itu

Kembali Ketajuk Asal - HUKUM HUDUD

No comments: