Hukuman Hudud Ke Atas Pencuri

MENCURI : ertinya mengambil barang orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi yang telah disimpan di tempat yang sesuai tanpa izin tuannya.

Hukumannya.
Harus dipotong tangannya jika memenuhi syarat-syarat berikut;

1. Pencuri sudah baligh dan berakal sihat.

2. Pencuri yang mencuri dengan rasa bangga atas perbuatannya atau kerana tamak atau dengki, bukan kerana lapar atau dharurat.

3. Barang yang dicuri nilainya melebihi satu nisab atau seperempat dinar. Sekiranya barangan yang dicuri tidak sampai seperempat dinar tidak harus dipotong tangannya, walaupun sabit kesalahan. Dari Aisyah r.a. berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: “Tidak dipotong tangan pecuri, kecuali kalau telah mencuri seperempat dinar”. (Hadits riwayat Bukhari dan Muslim)

4. Barang yang dicuri bukan milik sendiri atau bukan serupa dengan milik sendiri.

5. Barangan yang dicuri telah disimpan ditempat yang selayaknya dan dijaga rapi.

Dari Abdullah bin Umar bin Al-‘As r.a. berkata: Rasulullah s.a.w. pernah ditanya tentang buah kurma yang tergantung (di pohon). Nabi s.a.w. menjawab:”Barangsiapa yang memerlukan mengambil secukupnya, tidak dengan kain sarungnya, maka tidak jadi apa. Dan barang siapa yang keluar (dari kebun) dengan membawa sebahagian (buah kurma), maka wajib baginya mengganti dua kali ganda dan mendapat pengajaran (hukuman). Tetapi barangsiapa yang mengambil kurma itu setelah disimpan dalam tempat simpanannya, sebanyak harga perisai (seperempat dinar), maka wajib dipotong tangannya”. (Hadits riwayat Abu Daud dan lain-lain).

Jika memenuhi syarat-syarat di atas maka hendaklah dilaksanakan hukuman hudud. Ini berdasarkan firman Allah s.w.t.:

Maksudnya: “Dan orang lelaki Yang mencuri dan orang perempuan Yang mencuri maka (hukumnya) potonglah tangan mereka sebagai satu balasan Dengan sebab apa Yang mereka telah usahakan, (juga sebagai) suatu hukuman pencegah dari Allah. dan (ingatlah) Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana”. (QS Al-Maidah : 38)

Cara Pelaksanaan Hukuman
Jika sabit kesalah seperti syarat-syarat di atas maka wajib dihukum hudud.

1. Mecuri kali pertama kali dipotong tangan kanannya dari sendi pergelangan;
2. Mencuri kali kedua dipotong kaki kirinya dari sendi pergelangan;
3. Mencuri kali ketiga dipotong tangan kirinya dari sendi pergelangan;
4. Mencuri lagi kali keempat dipotong kaki kanannya dari sendi pergelangan.

Jika masih mencuri walaupun kaki dan tangan telah dipotong maka hendaklah dijatuhkan hukuman ta’zir (ditentukan oleh hakim atau qadhi). Menurut sebahagian pendapat pencuri itu dihukum bunuh. Hukuman ini berdasarkan firman Allah menurut bacaan Ibnu Mas’ud “maka potonglah tangan kanannya”.

Diriwayatkan oleh at-tabrani bahawasanya Nabi s.a.w. pernah dibawa kehadapannya seorang pencuri, kemudian baginda memerintahkan supaya dipotong tangan kanannya”. (Mughni-Muhtaj, ayat 177/4)

Diriwayat dari Ali k.w. ia berkata: “Apabila pencuri telah mencuri, maka harus dipotong tangan kanannya, apabila mencuri lagi, maka harus dipotong kaki kirinya” (Hadits riwayat Daraqutni)

Abu Hurairah r.a. berkata: “Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah bersabda: Apabila seseorang mencuri, maka potonglah tangannya, kemudian apabila mencuri lagi potonglah kakinya, dan bila mencuri lagi potonglah tangannya. Bila diulangi lagi potonglah kakinya”. (Mughni Muhtaj, 178/4, al-Um 138/6)

Kembali Ke Tajuk Asal - HUKUM HUDUD

No comments: