Hukuman Hudud Ke Atas Peminum Khamar

Khamar : Iaitu sesuatu jenis minuman atau makanan yang boleh memabukkan, dalam pengertian bahasa arab khamar bererti arak, akan tetapi hukuman dera bukan hanya dikenakan kepada peminum arak semata-mata, ini termasuk juga minuman atau makanan yang memabukkan yang lain seperti tuak masam, air daun ketum, susu masam atau samsu, dadah dan ganja, dan sesuatu yang bersifat seumpamanya. Barangsiapa meminum khamar atau arak atau minuman yang memabukkan maka didera 40 kali sebatan, dan boleh sampai 80 sebatan apabila perlu tetapi atas dasar memberi pengajaran, bukan ata dasar memberi hukuman.


Hukum Minum Arak

Dalil haram arak di dalam al-Qur'an antaranya: Maksudnya: "Mereka bertanya kepadamu (Wahai Muhammad) mengenai arak dan judi. katakanlah: "Pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya dan mereka bertanya pula kepadamu: apakah Yang mereka akan belanjakan (dermakan)? katakanlah: "Dermakanlah - apa-apa) Yang berlebih dari keperluan (kamu). Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatNya (keterangan-keterangan hukumNya) supaya kamu berfikir". (Al-Baqarah: 219)

Dari Anas bin Malik berkata: “Sesungguhnya Nabi s.a.w. pernah melaksanakan sebatan (dera) pada seseorang dengan pelepah kurma dan dengan sandal. Kemudian Abu Bakar juga melaksanakan sebatan empat puluh kali. Dan semenjak Umar bin al-Khattab memerintah, kaum muslimin mendekati masa kemakmuran, tanah-tanah banyak yang subur dan banyak menghasilkan kurma dan anggur. Ketika itu Umar r.a. bertanya: Bagaimana pendapatmu tentang sebatan minum arak (khamar) pada masa sekarang?, jawab Abdul Rahman bin Auf: Saya kira ramai orang yang menganggap ringan tentang hukuman peminum arak itu. Sesudah itu Umar melaksanakan sebatan sampai lapan puluh”. (Hadits riwayat Muslim).

Begitu juga dengan hadits berikut, yang menyatakan dengan jelas bahawa hukuman yang dijatuhkan hanya sebagai pengajaran dan bukan atas dasar melaksanakan hukuman.
Diriwayatkan oleh Muslim, bahawa : Sesungguhnya Usman r.a. menyuruh supaya Walid bin Uqbah bin Abi Mu’aith didera. Maka Abdullah bin Jabir melaksanakannya. Setelah sampai yang keempat puluh maka Saidina Ali k.w. berkata: cukuplah. Kemudian Ali menambah katanya: Nabi s.a.w. memberi hukuman keatas peminum khamar hanya empat puluh kali, Abu Bakar juga melaksanakan empat puluh kali, tetapi Umar lapan puluh kali. Semuanya itu adalah sunnah, dan yang ini (empat puluh kali) adalah yang kusukai, kerana telah dilaksanakan oleh Rasulullah s.a.w., beliau sangat berhati-hati dalam melaksanakan hukum Allah”. (Hadits riwayat Muslim).

Sabit Hukuman

Hukuman ke atas peminum arak akan dijatuhkan apabila terdapat padanya salah satu daripada perkara berikut;
  1. Kerana ada tanda-tanda bahawa ia minum khamar.

  2. Kerana mengaku bahawa ia telah minum khamar.

Tetapi seseorang tidak akan disebat kerana muntah khamar atau dari mulut atau hidungnya berbau khamar.

Apakah jenis minuman yang diharamkan?

“Rasulullah s.a.w. pernah ditanya tentang minuman yang terbuat dari madu dan minuman yang terbuat dari sya’ir atau gandum? Nabi s.a.w. bertanya: Apakah minuman itu memabukkan?, jawab orang yang bertanya : Benar. Nabi s.a.w. melanjutkan sabdanya: Tiap minuman yang memabukkan itu haram. Sesungguhnya Allah berjanji kepada orang-orang yang suka minum minuman yang memabukkan, akan diberi minuman ‘Thainatul-Khabal’. Para sahabat bertanya: Ya Rasulullah, apakah ‘Thainatul-Khabal’ itu?, Jawab Rasulullah s.a.w., iaitu peluh penduduk neraka atau tirai penduduk neraka”. (Hadits riwayat Muslim).

Apakah kadar minum yang kena hukuman?

Mengikut apa yang dicatatkan oleh para sahabat minuman yang memabukkan tetap haram walaupun sedikit.

Jabir r.a. berkata : “Rasulullah s.a.w. bersabda: Apapun yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun diharamkan”. (hadits riwayat Abu Daud).

Apakah Peralatan Sebatan (dera) yang digunakan zaman Rasulullah?

Kalau zaman ini hukuman kepada pesalah takzir kebayakkannya dilakukan menggunakan rotan, tetapi pada zaman Rasulullah s.a.w. mungkin sukar untuk mendapat rotan. Dan rotan bukanlah perkara sebenar yang difirman Allah dalam al-Qur'an. ( فاجلدوا كل واحد ماءة جلدة ) Jildun bukan bermaksud rotan. Oleh itu di zaman Rasulullah s.a.w. hukumaan sebat dilaksanakan dengan beberapa perkara, antaranya sandal dan pelepah tamar. Hal ini dibuktikan dari hadits yang diriwayatkan dari Anas r.a. bahawasanya:

“Nabi s.a.w. pernah memukul seseorang dengan sandal (selipar/sepatu), pelepah kurma empat puluh kali, kerana orang itu minum khamar (arak)”. (Hadits riwayat Muslim).

Apakah Sebatan 40 atau 80

Dari Anas bin Malik berkata: “Sesungguhnya Nabi s.a.w. pernah melaksanakan sebatan (dera) pada seseorang dengan pelepah kurma dan dengan sandal. Kemudian Abu Bakar juga melaksanakan sebatan empat puluh kali. Dan semenjak Umar bin al-Khattab memerintah, kaum muslimin mendekati masa kemakmuran, tanah-tanah banyak yang subur dan banyak menghasilkan kurma dan anggur. Ketika itu Umar r.a. bertanya: Bagaimana pendapatmu tentang sebatan minum arak (khamar) pada masa sekarang?, jawab Abdul Rahman bin Auf: Saya kira ramai orang yang menganggap ringan tentang hukuman peminum arak itu. Sesudah itu Umar melaksanakan sebatan sampai lapan puluh”. (Hadits riwayat Muslim).

Kembali Ke Tajuk Asal - HUKUM HUDUD

No comments: