Hukuman Hudud Ke Atas Penqazaf

Qazaf : ertinya melemparkan atau asalnya menuduh orang berzina, iaitu membuat tuduhan zina ke atas perempuan yang baik lagi suci samada isteri atau bukan isteri atau menafikan keturunan yang dilahirkan olehnya dan tuduhan itu tidak dapat dibuktikan dengan empat orang saksi yang adil. Dalam masalah suami menuduh isteri berzina ianya disebut sebagai Li’an, jika mengikut syarat-syarat tertentu.

Jika seseorang menuduh orang lain berzina (yang dituduh biasanya perempuan) tanpa ada bukti atau 4 orang saksi akan dikenakan hukum hudud iaitu 80 kali dera, dan jika hamba sahaya yang berzina maka separuh daripada orang merdeka.

Syarat-syaratnya
Syarat bagi orang yang menuduh ada 3.

1. Orang yang menuduh sudah akil baligh.
2. Orang yang menuduh berakal sihat.
3. Orang yang menuduh bukan ibubapa tertuduh.

Dan 5 syarat bagi yang dituduh:

4. Yang dituduh orang muslim
5. Yang dituduh sudah baligh
6. yang dituduh berakal sihat
7. Yang dituduh orang merdeka.
8. Yang dituduh orang yang selalu menjaga kehormatan dirinya atau bukan orang yang buruk akhlaknya.

Firman Allah s.w.t.:
Maksudnya:“ Sesungguhnya orang-orang Yang menuduh perempuan-perempuan Yang terpelihara kehormatannya, Yang tidak terlintas memikirkan sebarang kejahatan, lagi Yang beriman, akan dilaknat (oleh Allah) di dunia dan di akhirat dan, mereka pula akan beroleh azab seksa Yang besar;”. (An-Nuur : 23) Maksudnya:“ Dan orang-orang Yang melemparkan tuduhan (zina) kepada perempuan Yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawakan empat orang saksi, maka sebatlah mereka delapan puluh kali sebat; dan janganlah kamu menerima persaksian mereka itu selama-lamanya; kerana mereka adalah orang-orang Yang fasik;” (An-Nuur: 4)

Orang yang menuduh akan terlepas daripada dikenakan hukuman jika dapat mengadakan salah satu daripada tiga perkara;
1. Apabila dapat menunjukkan bukti-bukti.
2. Dimaafkan oleh orang yang dituduh.
3. Berani Li’an – iaitu bersumpah lima kali dengan disaksikan orang ramai di depan hakim jika suami isteri.
Kembali Ke Tajuk Asal - HUKUM HUDUD

No comments: