Surah al-Mu’min

Surah al-Mu’min 40 : Surah ini diturunkan di Mekah, mengandungi 85 ayat. Dinamakkan surah “Al-Mu’min” (orang-orang yang beriman), kerana perihal seorang mu’min dari kaum fir’aun – yang menyembunyikan imannya – ada diceritakan mulai ayat 28 hingga ayat 45.

Surah ini jugta dinamakan: surah “Ghaafir” (Yang Mengampunkan dosa), kerana pada awal surah ini, Allah Ta’ala menegaskan bahawa: turunya Al-Qur’an ini dari Allah Yang Maha Kuasa, lagi maha mengetahui; Yang Mengampunkan dosa dan Yang menerima taubat; dalam pada itu Allah juga berat azabNya terhadap orang-orang yang degil dalam keingkaran dan kekufuran mereka.

Intisari kandungannya: Membentangkan soal “benar” dan “salah”, soal iman dan kufur, soal da’wah – menyiarkan ugama Allah – dan golongan yang menenyangnya, dan akhirnya soal perbuatan sombong angkuh dan bermaharajalela di muka bumi, sebagaimana yang ditimpakan kepadanya dan kepada orang-orang yang bersikap demikian.

Kemudian diterangkan perihal “Malaikat” yang mencintai orang-orang yang beriman serta berdo’a untuk mereka dan untuk ibu bapa, anak isteri serta keturunan mereka, semoga, mereka semuanya diampuni dan diberi rahmat oleh Allah Ta’ala Yang Maha Melimpah rahmatNya.

Setelah menerangkan kebenaran berlakunya hari kiamat, maka Allah Ta’ala perintahkan supaya umat manusia sentiasa beribadat dan berdo’a kepadaNya untuk kebaikan mereka di dunia dan di akhirat.

Ibadat itu adalah satu-satu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk membuktikan kepercayaannya kepada kebesaran, kemuliaan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla, seta orang itu di kehendaki melahirkan kesedarannya kepada kehinaan, kemiskinan dan kelemahan dirinya.

Dengan yang demikian, sesiapa yang sombong takbur daripada melakukann ibadat, berma’na ia bwerlaku sombong daripada mengakui kebesaran Tuhan dan kehinaan serta kelemahan dirinya sendiri, sebagai makhlukNya.

No comments: