Surah az-Zumar

Surah az-Zumar 39 : Surah ini diturunkan di Mekah, mengandungi 75 ayat. Dinamakan surah “Az-Zumar” (kumpulan manusia yang berpasuk-pasuk), kerana pada ayat 71 hingga 73 ada disebutkan perihal orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir yang dibawa “berpasuk-pasuk” untuk menerima balasan masing-masing.

Intisari kandungannya: Sebahagian besar di antaranya memperkatakan soal tauhid dengan berbagai cara, supaya dapat meresap dan bertapak di hati, disertakan dengan pengajaran-pengajaran dan tamsil-ibarat yang menyedarkan hati untuk menerima dan mematuhinya.

Kemudian diterangkan perihal orang-orang yang beriman – yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepadanya lalu mereka memilih dan menurut akan sebaik-baiknya (pada segi hukum ugama). Mereka itulah yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berakal sempurna. Kemudian Allah ta’ala menegaskan tentang Al-Qur’an yang bersamaan isi kandungannya dengan berbagai cara. Dengan mendegar dan membacanya: kulit badan orang-orang yang takut melangagr perintah allah menjadi seram kemudian kulit badan orang itu menjadi lembut serta tenang tenteram hatinya menerima ajarannya.

Golongan-golongan yang melampaui batas dengan perbuatan-perbuatan masiat diseru supaya mereka jangan berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya allah mengampunkan segala dosa (kecuali dosa syirik). Kemudian diseru supaya mereka segera bertaubat serta berserah bulat-bulat kepada allah sebelum mereka ditimpa azab, kerana sesudah itu tidak akan diberikan pertolongan.

Surah ini diakhiri dengan peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada hari akhirat dan balasan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang ingkar.

No comments: